വൈബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തി.

ലോക ശുചീകരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡും (വൈബ്) ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ എൻ.സി.സി ആർമി വിങും പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ഉൽപ്പന്ന ബ്രാൻഡായ സഞ്ചി ബാഗ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആക്കുളം കായൽ പരിസരവും ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജും ശുചീകരിച്ചു. വൈബിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായ അഡ്വ. വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ ശുചീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.സി.സി ആർമി രണ്ടാം കേരള

വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസനം  – സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ഗഡു 345 കോടി രൂപ കൈമാറി

വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ റോഡ് വികസന പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് കിഫ്ബി അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഗഡു തുകയായ 345,49,76,952/- കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ  നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്വ. വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ. യുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ്ജിന് കൈമാറി. റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയ

MLA from Vattiyoorkkavu Constituency. Served as Mayor of Thiruvananthapuram Municipal Corporation from 2015 November to 2019 October. Elected as Councillor of Kazhakkoottam ward in 2015.

Menu

Contact

MLAs Office, Health Inspector Office Building, Sasthamangalam P O, Trivandrum - 695010

© Copyright 2023. Developed By VYBE IT