10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് (വൈബ്) ആദരിക്കുന്നു. അഡ്വ. വി.കെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈബ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ താമസക്കാരായ, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെയാണ് ആദരിക്കുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച സെമിനാറും മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. യോഗ്യരായ State, CBSE, ICSE, ISC തുടങ്ങി എല്ലാ സിലബസുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അവസാന തീയതി മെയ് 26. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 6238384876, 6282418711

MLA from Vattiyoorkkavu Constituency. Served as Mayor of Thiruvananthapuram Municipal Corporation from 2015 November to 2019 October. Elected as Councillor of Kazhakkoottam ward in 2015.

Menu

Contact

MLAs Office, Health Inspector Office Building, Sasthamangalam P O, Trivandrum - 695010

© Copyright 2023. Developed By VYBE IT